Rejestr organizatorów turystyki

Akademia Klub Mila wpisana jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 2302.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Posiadamy umowę o gwarancję ubezpieczeniową wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych z Signal Iduna.