Uprawnienia

Jachtowy sternik morski, motorowodny sternik morski, Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Radiooperator bliskiego zasięgu SRC, wychowawca kolonijny.

W Akademii

Bosman mariny w Zegrzynku, sternik na eventach.

Zainteresowania

Żeglarstwo morskie, karate, fotografia, podróże.

Motto

Zdecydowanie wolę żałować (jeśli już w ogóle miałbym), że coś zrobiłem, niż, że tego nie zrobiłem.