Uprawnienia

Jachtowy i Motorowodny Sternik Morski, Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Wychowawca Placówek Wypoczynku.

W Akademii

Instruktor na kursach żeglarskich i motorowodnych, Kierownik Półkolonii w Klubie Mila Kamień.

Zainteresowania

Wędrówki górskie, szczególnie w Tatrach, muzyka i gra na skrzypcach.


Motto

"Można się całe życie zastanawiać, czy wyjść z domu, czy może lepiej zostać, bo zacznie padać deszcz. Ja po prostu wychodzę i nie kombinuję". - Agnieszka Dygant