Jachtowy Sternik Morski, Morski Sternik Motorowodny, Instruktor Żeglarstwa PZŻ,
Instruktor Motorowodny PZMiNW, Instruktor Sportu, STCW, SRC RYA,
Licencja do holowanie narciarza i innych obiektów pływających, Kierownik Placówek
Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, pełne uprawnienia pedagogiczne.

W Akademii

Kierownik Wyszkolenia na obozach i kursach, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych, Współautor Programu Szkolenia Akademii.

Zainteresowania

Szeroko pojęte żeglarstwo: śródlądowe, morskie, na żaglowcach, muzyka, piękne kobiety. :-)

Motto

Brak kary jest nagrodą, a o rzeczach oczywistych się nie mówi.   - Mateusz Bijak