Gwarancja zwrotu opłaty za obóz!

W sytuacji przedłużenia stanu epidemiologicznego lub wprowadzenia stanu wyjątkowego na terytorium RP w związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 i COVID-19, skutkującym w szczególności: wprowadzeniem ograniczenia ruchu turystycznego, zakazem przemieszczania się osób, dalszego utrzymania ograniczenia lub wprowadzenia zakazu działalności w zakresie prowadzenia obiektów noclegowych, turystycznych, miejsc krótkotrwałego zakwaterowania – tj. m.in. w ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego, przedłużenia obowiązywania roku szkolnego, w wyniku których Impreza turystyczna nie odbędzie się z uwagi na ustanowione ograniczenia, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - tj. "Tarczy antykryzysowej" lub na zasadach wprowadzonych innymi, równorzędnymi przepisami w tym zakresie.

Obozy stacjonarne - Zegrzynek

Obozy zimowe - Poronin