Gwarancja zwrotu opłaty za obóz!

W sytuacji przedłużenia stanu epidemiologicznego lub wprowadzenia stanu wyjątkowego na terytorium RP w związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 i COVID-19, skutkującym w szczególności: wprowadzeniem ograniczenia ruchu turystycznego, zakazem przemieszczania się osób, dalszego utrzymania ograniczenia lub wprowadzenia zakazu działalności w zakresie prowadzenia obiektów noclegowych, turystycznych, miejsc krótkotrwałego zakwaterowania – tj. m.in. w ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego, przedłużenia obowiązywania roku szkolnego, w wyniku których Impreza turystyczna nie odbędzie się z uwagi na ustanowione ograniczenia, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot w terminie 14 dni od daty planowanego rozpoczęcia Imprezy.