Kurs Instruktorski
Nauczyciel Żeglowania PZŻ
 

 • Czas trwania: 9 dni (8 noclegów)
 • Termin: 01.05 - 09.05.2021
 • Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w restauracji
 • Zakwaterowanie: jachty lub pokoje 4-os. z łazienkami
 • Jachty na kursie: Antila 24
 • Organizator: Komisja Szkolenia PZŻ
 • Cena: 1 749 zł

Poznaj sztukę nauczania żeglarstwa!

Opis kursu:

Szkolenie na patent Nauczyciela Żeglowania PZŻ to bardzo intensywny okres poświęcony zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności pedagogicznych.
Podczas ośmiu dni zajęć odbędziemy serię wykładów, spędzimy dużo czasu na wodzie i przeprowadzimy szereg zaliczeń. Wypełnimy Wasz czas od rana
do samej nocy
. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich sprawdzianów cząstkowych w trakcie kursu, ostatniego dnia będziecie mogli podejść do egzaminu
na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ organizowanego przez Komisję Szkolenia PZŻ.

UWAGA!
Osoby zainteresowane odpracowaniem kursu podczas organizowanych przez nas obozów i szkoleń proszone są o kontakt z biurem.
Dla stałych współpracowników Akademii atrakcyjne rabaty!


Kadra zaangażowana w nasze kursy instruktorskie to wybitni specjaliści w dziedzinie szkolenia żeglarskiego:

Katarzyna Domańska - Wiceprezes PZŻ ds. szkolenia, Przewodnicząca Komisji Szkolenia PZŻ, Kapitan Jachtowy, Instruktor Wykładowca PZŻ.
Piotr Jodkowski - Członek Komisji Szkolenia PZŻ, Kapitan Jachtowy, Instruktor Wykładowca PZŻ, Master Of Yachts Ocean IYT.
Tomasz Kosiewicz - Kapitan Jachtowy, Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Yachtmaster Offshore RYA, Cruising Instructor RYA.
Małgorzata Karolak - Kapitan Jachtowy, Instruktor Żeglarstwa PZŻ.
Krzysztof Łepek - Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Żeglarstwa PZŻ.

Rozpoczęcie kursu: 01.05.2021 g. 12:00 (kurs rozpoczyna się sprawdzianem kwalifikacyjnym).
Egzamin: 09.05.2021 g. 10:00.

Cena zawiera:

•    szkolenie praktyczne i teoretyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę,
•    trzy posiłki dziennie w Restauracji Bosmańskiej w Klubie Mila,
•    zakwaterowanie na jachcie,
•    ubezpieczenie NNW do 10 000,00 PLN w SIGNAL IDUNA.

Zakwaterowanie w domkach (opcjonalnie):
•    zakwaterowanie w pokoju 4-osobowym z łazienką - płatne dodatkowo 400,00 PLN.

Cena nie zawiera:
•    kosztów egzaminu i wydania patentu,
•    kosztów dojazdu,
•    kosztów leczenia i ew. lekarstw (w przypadku zachorowania w czasie imprezy).

Koszty dodatkowe:
•    egzamin końcowy - 320,00 PLN,
•    wydanie patentu - 50,00 PLN.

Charakterystyka kursu

Do kursu Nauczyciela Żeglowania PZŻ przystapić może osoba, która:
 • ma ukończone 18 lat,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy,
 • posiada umiejętność pływania potwierdzona odpowiednim dokumentem lub oświadczeniem własnym,
 • zaliczyła sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem
  pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
  sprawdzian odbędzie się pierwszego dnia kursu.

 
Zgodnie z Systemem Kształcenia Kadr Szkoleniowych PZŻ, podczas kursu NŻ PZŻ poruszymy nastepujące zagadnienia:
 • teoria nauczania,
 • rola i zadania nauczyciela,
 • formy i metody nauczania,
 • prowadzenie zajęć w żeglarstwie powszechnym,
 • przepisy państwowe i związkowe PZŻ,
 • zagadnienia ogólno-żeglarskie,
 • teoria żeglowania,
 • manewrowanie jachtem żaglowym,
 • doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym,
 • metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych,
 • bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym.

 
Nauczyciel Żeglowania PZŻ uprawniony jest do:
 • praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia
 • na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
 • samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych
  realizowanych w formie niezorganizowanej,
 • prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólno-żeglarskich.

   

Kadra

Kadra współpracująca z nami to wysokiej klasy specjaliści, instruktorzy, sternicy, trenerzy, wychowawcy, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, predyspozycje pedagogiczne, a przede wszystkim radość dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.