Licencja do holowania narciarza

 • dla kogo: dorośli od 18 r.ż. posiadający minimum patent sternika motorowodnego
 • czas trwania: 1 dzień
 • lokalizacja: Klub Mila Zegrzynek, Jezioro Zegrzyńskie

Naucz się bezpiecznie holować obiekty za motorówką!

... i innych obiektów pływających.

Zapraszamy na kurs umożliwiający uzyskanie licencji do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływajacych (materaców, dmuchańców, kneeboarda, wakeboarda etc.)

Szkolenie realizowane jest według programu PZMWiNW (Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego).

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzony jest przez doświadczoną kadrę, posiadającą odpowiednie uprawnienia instruktorskie.

Kurs kończy się egzaminem państwowym. W dniu egzaminu prosimy mieć przy sobie patent motorowodny.

Cena obejmuje: wynajem jachtu, paliwo, szkolenie instruktorskie, materiały dydaktyczne(testy), ubezpieczenie NWW + AS 5000zł.

Cena nie obejmuje: dojazd, wyżywienia, ewentualnych szkód z winy załoganta.

Charakterystyka kursu

Szkolenie odbywa się w jeden dzień i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Szkolenie NIE obejmuje szkolenia motorowodnego.

 • Zasady bezpiecznego holowania
 • Przepisy dotyczące holowania
 • Sygnalizacja w czasie holowania
 • Komunikacja między holującym a holowanym
 • Praktyczna umiejętność holowania

 

1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego.
2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Na egzamin przewidziane jest popołudnie w dniu szkolenia. Egzamin Składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Wymagania egzaminacyjne:

 • ukończenie 18 lat najpóźniej w dniu egzaminu
 • posiadanie minimum patentu sternika motorowodnego
 • wniesienie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (oddzielnie za każdy patent) - osobom uczącym się do 26 r.ż. na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej przysługuje zniżka 50%
 

Po zdanym egzaminie:

Po zdanym egzaminie do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego należy dostarczyć, osobiście lub w formie elektronicznej, dokumenty niezbędne do wydania patentu:

 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu wydane przez Komisję Egzaminacyjną
 • potwierdzenie opłaty za wydanie patentu w wysokości 50 zł lub 25 zł dla uczników i studentów poniżej 26 lat
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do patentu formatu 3,5 cm x 4,5 cm

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie: http://www.motorowodniacy.org/patenty.html
Patent zostaje wysłany pocztą do 30 dni od złożenia do PZMiNW dokumentów.

Kadra

Kadra współpracująca z nami to wysokiej klasy specjaliści, instruktorzy, sternicy, trenerzy, wychowawcy, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, predyspozycje pedagogiczne, a przede wszystkim radość dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.